naglowek_bdn2016.jpg

 

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

>> Szczegółowy program naukowy do pobrania (plik pdf) <<


 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Piątek, 21 października 2016
 

14.30                  Otwarcie konferencji

                           Stwardnienie rozsiane - Problemy pacjenta i problemy lekarza
                           czyli o co najczęściej pytają pacjenci

                           Diagnozuj i lecz z ekspertem - padaczka
                           Sesja interaktywna

                           Sesja humanistyczna pamięci prof. Jana Haftka

                           Warsztaty udarowe firmy Boehringer Ingelheim (w oddzielnej sali)

20:00                 Kolacja

 


Sobota, 22 października 2016

 

                           Leczenie zachowawcze czy operacyjne

                           Diagnozuj i lecz z ekspertem – stwardnienie rozsiane
                           Sesja interaktywna
    
                           Pułapki diagnostyczno-teraputyczne
    
                           Obiad

                           Diagnozuj i lecz z ekspertem – udar
                           Sesja interaktywna

                           Interaktywne warsztaty neurologiczno-radiologiczne (w oddzielnej sali)

                           Ból – farmakoterapia czy inne metody terapeutyczne

                           Podsumowanie konferencji

19:00                 Kolacja

 


Niedziela, 23 października 2016
 

Zakończenie - wyjazd uczestników